Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. Pitagoras
Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. Pitagoras