Oprawa Muzyczna Pogrzebu
  • Muzyka z filmu "Polskie drogi"
  • A. Kurylewicz
  • skrzypce - E. Kondraciuk
   gitara - K. Hawrylak-Krzeszowiec

  • Adagio
  • T. Albinoni
  • skrzypce - E. Kondraciuk
   organy - S. Kurczaba
  • Ave Maria
  • J. S. Bach - Ch. Gounod
  • sopran - A. Barska
   skrzypce - A. Kobzak
   organy - S. Kurczaba
  • Ave Maria
  • F. Schubert
  • skrzypce - E. Kondraciuk
   organy - S. Kurczaba
  • Ave Maria
  • F. Schubert
  • sopran - A. Barska
   organy - S. Kurczaba
  • Aria z suity D-dur
  • J. S. Bach
  • skrzypce - A. Kobzak
   organy - S. Kurczaba
  • Ave Maria
  • G. Caccini
  • sopran - A. Barska
   skrzypce - A. Kobzak
   organy - S. Kurczaba
  • Ave Maria
  • P. Mascagni
  • sopran - A. Barska
   skrzypce - A. Kobzak
   organy - S. Kurczaba
  • Ave Maria
  • J. S. Bach
  • skrzypce - A. Kobzak
   organy - S. Kurczaba
Muzyka na pogrzeb
Psalm 23

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.

Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

Menu Główne